[+48] 506529457

Bezpieczny obiekt COVID-19

NASZE DZIAŁANIA  W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19
#bezpiecznyzłotypotok


Dokument w wersji PDF do pobrania


Bezpieczna lokalizacja
- jesteśmy zlokalizowani niedaleko centrum miasta , ale w otoczeniu zieleni na rozległym terenie
  przy rzece, z daleka od miejsc publicznych,
- powierzchnia przestrzeni wewnątrz budynku oraz wokół niego jest bardzo duża i pozwala na
  zachowanie bezpiecznej odległości minimum 2 metrów , przez co Goście nie są narażeni na
  bezpośredni kontakt z większą ilością innych osób

Bezpieczny obiekt
- na teren obiektu mają wstęp tylko i wyłącznie Goście przebywający  w obiekcie , pracownicy oraz
  dostawcy ,
- wszyscy Goście , pracownicy jak również dostawcy poddawani są tej samej kontroli temperatury ,
- wszyscy Goście , dostawcy i pracownicy maja obowiązek umyć, a następnie zdezynfekować ręce
  po wejściu na teren obiektu ,
- przy wejściu do obiektu dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk
- ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości w obiekcie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby,
- każdy pracownik obiektu ma mierzona temperaturę co 4 godziny podczas pełnienia obowiązków służbowych,
- w ogólnodostępnych toaletach zlokalizowanych na parterze umieszczone są pojemniki z mydłem antybakteryjnym, płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcja jak poprawnie myć ręce,
- przestrzenie obiektu sa czyszczone przez osoby wyposażone w rękawiczki i maski ochronne, które są  regularnie wymieniane,

Bezpieczeństwo osobiste
- zachęcamy Gości do regularnego mycia rąk wodą z mydłem ,
- zachęcamy Gości do utrzymywania bezpiecznych odległości w kontaktach bezpośrednich
- zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed wejściem na jadalnię
- na ogólnych korytarzach w obiekcie umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk


Bezpieczne  Wnętrza  Obiektu
1.Recepcja
- przed zameldowaniem każdy Gość poproszony zostaje do zmierzenia temperatury bezdotykowym termometrem. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych nasza obsługa nie będzie mogła przyjąć Gości do ośrodka . Procedura w razie potrzeby może być powtórzona – decyduje właściciel obiektu,
- recepcja jest odgrodzona osłoną z szyby
- pracownik recepcji stosuje wszelkie niezbędne środki zabezpieczające – maseczki bądź przyłbice ochronne, rękawiczki,
- newralgiczne powierzchnie są systematycznie dezynfekowane – drzwi, klamki, lada recepcyjna, komplet  wypoczynkowy,
- przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 osoba ,
- dezynfekujemy breloki i klucze od pokoi zarówno przed wydaniem jak i po odebraniu od Gościa ,
- przy stanowisku recepcji znajduje się płyn do dezynfekcji rąk – zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed wypełnieniem karty meldunkowej,    
- ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji,
- informowanie Gości  o  wprowadzonych procedurach obowiązujących w obiekcie  (udostępnienie Gościom procedury bezpieczeństwa, której przyjęcie do wiadomości i stosowania musi być potwierdzone podpisem Gościa,
- wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry,
- zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych ( płatność przelewem),
- dezynfekujemy długopis po każdym użyciu
- w  recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek.
2. Pokoje
- dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości i Pracowników wprowadziliśmy sprzedaż pokoi w systemie rotacyjnym, który polega na poniższych zasadach:
- dbając o Pracowników i Gości sprzątanie pokoju rozpoczynamy po upływie 48 h od opuszczenia
  pokoju przez Gościa;
- nasza recepcja blokuje każdy pokój do ponownej sprzedaży na 72h po wyjeździe Gościa na czas sprzątania pokoju oraz niezbędnej według zaleceń dezynfekcji przed przyjazdem następnego Gościa
- każdy pokój hotelowy jest generalnie sprzątany, a wszystkie powierzchnie takie jak blat stołu , kran, sedes, biurko, klamki, włączniki, pilot do telewizora są dezynfekowane specjalnymi środkami dezynfekcyjnymi.
- Pracownicy  wyposażeni są w przyłbice, maseczki oraz jednorazowe rękawiczki. Po sprzątnięciu pokoju osoba sprzątająca zdejmuje rękawiczki, dezynfekuje ręce i w nowych wprowadza do pokoju czyste rzeczy takie jak ręczniki, pościel,
- wyznaczyliśmy i przygotowaliśmy pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych zgodnie z procedurą do tego zdefiniowaną
- ograniczyliśmy rutynowe sprzątania pokoi
- wprowadziliśmy kontrolę  rozmieszczania Gości w obiekcie ,  co oznacza, że minimalizujemy ilość Gości przebywających w pokojach na danym piętrze i korytarzu zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministerstwo Rozwoju.
- proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi;
- współpracujemy z certyfikowaną Pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.
3. Sala jadalniana
- wprowadziliśmy tylko   śniadania, które przynoszone są  do pokoju lub są gotowe do obioru w recepcji w ramach usługi „na wynos” zgodnie ze wskazaniem w rozporządzeniu. Informację Gość otrzymuje  telefonicznie . Pracownicy kuchni  stosują środki bezpieczeństwa takie, jak rękawiczki oraz maseczki/przyłbice
- wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz Sanepid-u przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny.
4.Sala konferencyjna
- aktualnie sala konferencyjna nie jest dostępna.
5.Kącik zabaw oraz sale gier.
- zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowestrefy animacyjne, place zabaw i inne atrakcje hotelowe związane z animacjami dla dzieci są niedostępne.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

- w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
- jeśli gość mieszka w obiekcie  – czasowo zostanie odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomiony zostanie dyspozytor medyczny o podejrzeniu zakażenia i zgłoszony zostanie incydentu do właściciela pensjonatu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzone zostanie rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
- ustalona zostanie lista pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zastosowane zostaną stosowne zalecenia do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
- wstrzymane zostanie przyjmowanie gości, powiadomiona zostanie właściwa miejscowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń:
ul. Jana Kasprowicza 17 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 64 35 560, tel. alarmowy 693 367 922


Szanowni Państwo ,
Na bieżąco śledzimy informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku wydania kolejnych zarządzeń w tym zakresie , będziemy na bieżąco aktualizować nasze procedury .
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do własnego zdrowia prosimy o kontakt z infolinią NFZ 800190590.